Acta Entomologica Silesiana

Acta Entomologica Silesiana to czasopismo Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, które jest afiliowane przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Czasopismo to drukuje oryginalne prace z dziedziny faunistyki i taksonomii owadów oraz historii entomologii, krótkie doniesienia naukowe, biografie entomologów, sprawozdania naukowe, artykuły metodyczne i podsumowania dotyczące szeroko rozumianej tematyki entomologicznej poza językiem angielskim również po polsku, z angielskim abstraktem i słowami kluczowymi. Ukazuje się od 1993 roku początkowo jako półrocznik, obecnie jako rocznik. Dotychczas ukazały się 26 tomów. Dodatkowo wersji online ukazuje się od 2014 roku od tomu 22. Od 2016 roku Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zostało współwydawcą Acta Entomologica Silesiana. Prace publikowane są na bieżąco w wersji elektronicznej on-line, wersja drukowana ukazuje się raz w roku. Artykuły naukowe publikowane online są dostępne bezpłatnie na licencji Creative Commons. Czasopismo jest indeksowane w Zoological Records, AGRO, BIOSIS Citation Index, PBN, Publons Web of Science, Zenodo i Index Copernicus. Od roku 2013 czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady dotyczące standardów etycznych i nadużyć w praktyce wydawniczej są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), dostępnymi na stronie www.publicationethics.org.

The journal is indexed in Zoological Record, AGRO, BIOSIS Citation Index, PBN, Publons Web of Science, Zenodo and Index Copernicus. Since 2013 “Acta Entomologica Silesiana” is listed among scored scientific journals by Ministry of Science and Higher Education.

The publishing ethics and malpractice policies follow the relevant Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines (http://publicationethics.org).

 

Acta Entomologica Silesiana
wyszukiwanie i pobieranie plików


 

Archiwum:

2024

 1. Vol. 32: (online 001): 1–11 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, January 15, 2024 - Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Noteckiej - Radosław Plewa1, Aleksander Dziuk1, Artur Rutkiewicz1, Tomasz Jaworski
 2. Vol. 32: (online 002): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, January 15, 2024 - Rzadko spotykane oraz nowe dla województwa pomorskiego gatunki motyli (Lepidoptera) odnotowane w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” - Marek Bąkowski
 3. Vol. 32: (online 003): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Nowe stanowiska Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce - Grzegorz Kolago, Grzegorz Gierlasiński
 4. Vol. 32: (online 004): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Nowe przypadki zawleczeń szarańczy egipskiej Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) (Orthoptera: Acrididae) i komentarz do informacji o jej dawnych nalotach do Polski - Przemysław Żurawlew, Szymon Czyżewski
 5. Vol. 32: (online 005): 1–14 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Nowe dane o występowaniu w Polsce niektórych rzadkich grzebaczowatych (Hymenoptera: Crabronidae) - Tomasz Huflejt, Marian J. Łuszczak
 6. Vol. 32: (online 006): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Zimowe agregacje obcego gatunku pluskwiaka – Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Hemiptera: Oxycarenidae) na zachodnim Mazowszu – Dawid Marczak
 7. Vol. 32: (online 007): 1–13 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) uroczyska Klink koło Popielowa stwierdzone w latach 2011-2022 – Wiesław Szczepański, Monika Lisowska, Wojciech T. Szczepański
 8. Vol. 32: (online 008): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 28, 2024 - Nowe dane o występowaniu Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Adelidae) w Polsce – Filip Paluch, Jan Bodziarczyk

2023

 1. Vol. 31: (online 001): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 8, 2023 - Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński, Ryszard Orzechowski
 2. Vol. 31: (online 002): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 8, 2023 - Nowe stanowisko Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Erebidae) w Polsce - Przemysław Wieczorek
 3. Vol. 31: (online 003): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 3, 2023 - Pierwsze stwierdzenie Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce - Henryk Brzezina, Adam Larysz
 4. Vol. 31: (online 004): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 10, 2023 - Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) (Araneae: Zoropsidae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński, Mateusz Wrzoł
 5. Vol. 31: (online 005): 1–12 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 10, 2023 - Goleńczykowate (Coleoptera: Eucnemidae) Puszczy Knyszyńskiej - Dawid Marczak, Andrzej Lasoń, Adam Kwiatkowski
 6. Vol. 31: (online 006): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 19, 2023 - Scopaeus debilis Hochh uth, 1851 – nowy gatunek kusaka (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce - Janusz Grzywocz1, Natalia Kaszyca-Taszakowska1, Artur Taszakowski
 7. Vol. 31: (online 007): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 19, 2023 - Łyszczynkowate (Coleoptera: Nitidulidae) rezerwatów Budzisk i Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej - Andrzej Lasoń, Dawid Marczak, Adam Kwiatkowski
 8. Vol. 31: (online 008): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 19, 2023 - Nowe stwierdzenie zmierzchnicy trupiej główki Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) na Górnym Śląsku - Paweł J. Domagała, Miłosz A. Mazur
 9. Vol. 31: (online 009): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 19, 2023 - Drugie stwierdzenie rzadkiego gatunku chronionego Dyrektywą Siedliskową – zagłębka bruzdkowanego Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) w Puszczy Knyszyńskiej - Dawid Marczak, Adam Kwiatkowski
 10. Vol. 31: (online 010): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 19, 2023 - Nowe stanowisko Aspidapion validum (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) w północno-wschodniej Polsce - Marek Wanat, Krzysztof Ulanowski
 11. Vol. 31: (online 011): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 11, 2023 - Wiciokrzew siny (Lonicera caerulea var. kamtschatica Sevast.) – nowa roślina żywicielska larw Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 (Coleoptera: Buprestidae) - Radosław Plewa, Grzegorz Tarwacki
 12. Vol. 31: (online 012): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 11, 2023 - Nowe stanowisko Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński, Tomasz Klejdysz
 13. Vol. 31: (online 013): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 11, 2023 - Pierwsze stwierdzenie Caplothorax lugubris (Murray, 1864) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce - Andrzej Lasoń, Rafał Ruta
 14. Vol. 31: (online 014): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 11, 2023 - Drugie stwierdzenie Ephestia woodiella Richards & Thomson, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce - Adam Larysz, Janusz Grzywocz
 15. Vol. 31: (online 015): 1–11 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 12, 2023 - Nowe stanowiska koszówek (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce - Adam Larysz
 16. Vol. 31: (online 016): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 18, 2023 - Nowe obserwacje skalnika prozerpiny Brintesia circe (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowej Polsce - Jarosław Bury, Tomasz Blaik, Janusz Wójcicki
 17. Vol. 31: (online 017): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 18, 2023 - Potwierdzenie występowania Issus muscaeformis (von Schrank,1781) (Hemiptera: Issidae) na Pomorzu - Karol Szawaryn, Jacek Szwedo
 18. Vol. 31: (online 018): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 18, 2023 - Gnaphosa dolosa Herman, 1879 (Araneae: Gnaphosidae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński
 19. Vol. 31: (online 019): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 30, 2023 - Nowe stanowisko Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce - Adam Stępień, Lech Borowiec
 20. Vol. 31: (online 020): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 30, 2023 - Nowe i rzadkie prostoskrzydłe (Orthoptera) wykazane w latach 2019-2023 w okolicach Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) - Przemysław Żurawlew
 21. Vol. 31: (online 021): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 23, 2023 - Nowe stwierdzenia Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) (Heteroptera: Tingidae) z Mazowsza - Karol Szawaryn, Dawid Marczak
 22. Vol. 31: (online 022): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 23, 2023 - Pierwsza obserwacja bielinka bliźniaka Pieris mannii (Mayer, 1851) (Lepidoptera: Pieridae) w Polsce - Jarosław Bury
 23. Vol. 31: (online 023): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 12, 2023 - Pierwsze stwierdzenia Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński, Przemysław Żurawlew
 24. Vol. 31: (online 024): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 12, 2023 - Występowanie Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) i Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha, Membracidae) w okolicach Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) - Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz
 25. Vol. 31: (online 025): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 12, 2023 - Nowe stanowisko Temnostethus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850)(Heteroptera: Anthocoridae) w Polsce - Grzegorz Gierlasiński, Tomasz Klejdysz
 26. Vol. 31: (online 026): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 12, 2023 - Agregacje Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) na turbinach wiatrowych - Przemysław Żurawlew , Grzegorz Gierlasiński
 27. Vol. 31: (online 027): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 15, 2023 - Faunistic researches on spiders (Araneae) in Poland: a historical background and perspectives - Grzegorz Gierlasiński

 

2022

 1. Vol. 30: (online 001): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 1, 2022 - Halophilic species of the genus Scrobipalpa Janse, 1951 (Lepidoptera: Gelechiidae) in Poland - Jarosław Buszko, Tomasz Rynarzewski
 2. Vol. 30: (online 002): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 21, 2022 - Pierwsze stwierdzenie Solenopsis fugax (Latreill e, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) na Nizinie Sandomierskiej - Grzegorz Gierlasiński, Tomasz Rutkowski
 3. Vol. 30: (online 003): 1–9 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 21, 2022 - Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Przemyśla i Starzawy (południowo-wschodnia Polska) - Adrian Masłowski, Joanna Zygała, Karolina Krzyżowska, Patrycja Ledwoń, Dominika Żebracka, Bartosz Ogłaza, Artur Taszakowski
 4. Vol. 30: (online 004): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 21, 2022 - Batrachedra confusella Berggren, Aarvik, Huemer, Lee et Mutanen, 2022 (Lepidoptera: Batrachedridae) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) - Adam Larysz
 5. Vol. 30: (online 005): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 21, 2022 - Scrobipalpa clintoni Povolny, 1968 (Gelechiidae: Lepidoptera) w Polsce - Tomasz Rynarzewski, Marek Hołowiński
 6. Vol. 30: (online 006): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 21, 2022 - Clambus simsoni Blackburn, 1902 (Coleoptera: Clambidae) – nowy gatunek chrząszcza w entomofaunie Polski - Henryk Szołtys, Czesław Greń, Janusz Grzywocz, Rafał Ruta
 7. Vol. 30: (online 007): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 21, 2022 - Pierwsze stwierdzenie Mesopolobus robiniae Lakatos et László, 2021 w Polsce (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae) - Filip Pawluk
 8. Vol. 30: (online 008): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, July 22, 2022 - Smuklik szerokopasy Halictus scabiosae (Rossi, 1790) (Hymenoptera: Anthophila, Halictidae) – gatunek nowy w faunie Polski - Jacek Wendzonka, Dariusz Ogrodnik, Magdalena Ewelina Ciołek, Katarzyna Rosiak-Stepa
 9. Vol. 30: (online 009): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, July 22, 2022 - Makatka siedmiozębna Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Anthophila, Megachilidae) – gatunek nowy w faunie Polski - Jacek Wendzonka, Jan Sołowiej, Jolanta Skowrońska, Dariusz Ogrodnik, Justyna Kierat
 10. Vol. 30: (online 010): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 8, 2022 - Pierwsze stwierdzenie Stephanitis takeyai Drake & Maa, 1955 (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) na Górnym Śląsku - Tomasz Rakoczy, Grzegorz Gierlasiński
 11. Vol. 30: (online 011): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 8, 2022 - New records of Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Membracidae) from Poland - Beata Bieszczad, Weronika Koczur, Martyna Obroślak, Agata Świerczek
 12. Vol. 30: (online 012): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 8, 2022 - Nowe stanowiska oleicy Meloe (Eurymeloe) rugosus Marsham, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w południowo-wschodniej Polsce - Jarosław Bury, Tomasz Olbrycht, Andrzej Trzeciak, Paweł Babula
 13. Vol. 30: (online 013): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 8, 2022 - Nowe stanowiska Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) (Coleoptera: Eucnemidae) w południowo-wschodniej Polsce - Jarosław Bury, Andrzej Trzeciak
 14. Vol. 30: (online 014): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 7, 2022 - Nowe stanowiska nakwietnika trębacza Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w południowo-wschodniej Polsce - Jarosław Bury, Jacek Mazepa
 15. Vol. 30: (online 015): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 7, 2022 - Heinemannia festivella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Elachistidae) – pierwsze stwierdzenia w Polsce - Jarosław Bury, Jacek Mazepa, Bogdan Pałka
 16. Vol. 30: (online 016): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 7, 2022 - Zelleria hepariella Stainton, 1849 (Lepidoptera: Yponoumetidae) – nowy gatunek motyla dla fauny Górnego Śląska - Adam Larysz
 17. Vol. 30: (online 017): 1–13 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 4, 2022 - Materiały do poznania koleopterofauny (Insecta: Coleoptera) Śląska: cz. 1. - Janusz Grzywocz, Czesław Greń
 18. Vol. 30: (online 018): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 4, 2022 - Cartodere bifasciata (Reitter, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) – nowy gatunek chrząszcza w faunie Polski - Tomasz Gazurek, Radosław Plewa
 19. Vol. 30: (online 019): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 4, 2022 - Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) Ligockiej Góry Kamiennej - Dominik Zięcina, Sebastian Salata
 20. Vol. 30: (online 020): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 4, 2022 - Ephestia woodiella Richards & Thomson, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) – gatunek nowy dla fauny Polski - Jarosław Buszko, Małgorzata Skwisz
 21. Vol. 30: (online 021): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Obserwacje Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) na Dolnym Śląsku i Pojezierzu Pomorskim - Jarosław Bury, Jacek Mazepa
 22. Vol. 30: (online 022): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Uwagi o kolekcji Cydnidae (Hemiptera: Heteroptera) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - Artur Taszakowski, Grzegorz Gierlasiński, Waldemar Żyła
 23. Vol. 30: (online 023): 1–9 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - Grzegorz Gierlasiński, Marcin Warchałowski
 24. Vol. 30: (online 024): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Scraptia testacea Allen, 1940 (Coleoptera: Scraptiidae: Scraptiinae) – nowy gatunek chrząszcza w koleopterofaunie Polski - Janusz Grzywocz
 25. Vol. 30: (online 025): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Nowe stwierdzenia Lichenophanes varius (Illiger, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz Pojezierzu Pomorskim - Jarosław Bury, Jacek Mazepa, Krzysztof Gacoń, Bogdan Pałka
 26. Vol. 30: (online 026): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Nowe stanowiska Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) (Coleoptera: Rhipiphoridae) w Polsce - Jarosław Bury, Jacek Mazepa, Tomasz Olbrycht, Rafał Kondrat
 27. Vol. 30: (online 027): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 29, 2022 - Gracillaria loriolella (Frey, 1881) (Lepidoptera: Gracillariidae) – gatunek nowy dla fauny Polski - Grzegorz Gawlik, Marek Hołowiński, Mariusz Mleczak
 28. Vol. 30: (online 028): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 28, 2022 - Rzadkie oraz nowe dla województwa mazowieckiego gatunki motyli (Lepidoptera) odnotowane w Puszczy Kozienickiej - Marek Bąkowski, Wojciech Piątek
 29. Vol. 30: (online 029): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 28, 2022 - Pierwsze stwierdzenie Agrilus kaluganus Obenberger, 1940 (Coleoptera: Buprestidae) w Polsce - Radosław Plewa, Roman Królik, Andrzej Lasoń, Tomasz Jaworski, Cezary Bystrowski, Krzysztof Sućko, Grzegorz Tarwack i1, Jacek Hilszczański

 

2021

 1. Vol. 29: (online 001): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, February 2, 2021 - Anarsia innoxiella Gregersen & Karsholt, 2017 (Lepidoptera: Gelechiidae) w Polsce - Jarosław Buszko, Marek Hołowiński
 2. Vol. 29: (online 002): 1–12 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, February 8, 2021 - Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego - Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Jacek Hilszczański
 3. Vol. 29: (online 003): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, February 8, 2021 - Phyllonorycter alpina (Frey, 1856) (Lepidoptera: Gracillariidae) in the Bieszczady Mts. - Jarosław Buszko, Ewa Jurkiewicz
 4. Vol. 29: (online 004): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 7, 2021 - Oedemera viridula Seidlitz, 1899 (Coleoptera: Oedemeridae) nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza oraz informacje o jego występowaniu w innych krajach Zachodniej Palearktyki - Roman Królik, Andrzej Lasoń, Janusz Grzywocz, Tomasz Gazurek
 5. Vol. 29: (online 005): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 7, 2021 - Nowe stwierdzenia pachnicy dębowej Osmoderma eremita s.l. (Scopoli, 1763) na obszarze Pogórza Zachodniobeskidzkiego - Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko-Warchałowska, Tomasz Jonderko, Aleksander Dorda, Remigiusz Przytocki, Bartosz Czader
 6. Vol. 29: (online 006): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 19, 2021 - Biebrzański Park Narodowy nowym stanowiskiem potwierdzającym występowanie bierki wierzbowej Exocentrus stierlini Ganglbauer, 1883 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - Jacek Hilszczański, Krzysztof Łoś, Jan Tatur-Dytkowski, Paweł Górski, Radosław Plewa
 7. Vol. 29: (online 007): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 19, 2021 - Cercyon (Cercyon) alpinus Vogt, 1968 (Coleoptera: Hydrophilidae, Sphaeridiinae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza - Czesław Greń, Krzysztof Lubecki
 8. Vol. 29: (online 008): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 28, 2021 - Rozmieszczenie Scytodes thoracica (Latreill e, 1802) (Araneae: Scytodidae) w Polsce - Robert Rozwałka, Małgorzata Czaja
 9. Vol. 29: (online 009): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 28, 2021 - Nowe obserwacje Icius hamatus (C.L. Koch, 1846) (Araneae: Salticidae) w Polsce - Robert Rozwałka, Małgorzata Czaja
 10. Vol. 29: (online 010): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 28, 2021 - Pierwsza wzmianka o występowaniu Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce - Czesław Greń, Dariusz J. Tarnawski
 11. Vol. 22 (online 011): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Dane o występowaniu Phytoecia (Helladia) humeralis (Waltl, 1838) (Coleoptera: Cerambycidae) w Gruzji - Jarosław Bury, Jacek Mazepa
 12. Vol. 29: (online 012): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 07, 2021 - Orussus unicolor Latreill e, 1812 i Pseudoryssus henschii (Mocsáry, 1910) – nowe gatunki dla fauny krajowej wraz z danymi na temat występowania wnikowatych (Hymenoptera: Orussidae) w Polsce - Jacek Hilszczański, Jerzy Borowski, Jan Tatur-Dytkowski, Jarosław Regner, Wiesław Piotrowski, Jerzy M. Gutowski, Dawid Marczak, Grzegorz Tarwacki, Radosław Plewa
 13. Vol. 29: (online 013): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 07, 2021 - Dwa przypadki stwierdzenia Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - Jacek Kurzawa
 14. Vol. 29: (online 014): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 14, 2021 - Pierwsze stwierdzenie gatunku Tetramorium impurum (Forster, 1850) (Hymenoptera: Formicidae) na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego Wyżyny Lubelskiej - Przemysław Zięba, Jakub Zięba
 15. Vol. 29: (online 015): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 14, 2021 - Melanophthalma phragmiteticola Franz, 1967 (Coleoptera: Latridiidae) – gatunek nowy dla fauny Polski - Radosław Plewa, Tomasz Jaworski, Jacek Hilszczański
 16. Vol. 29: (online 016): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 30, 2021 - New information about Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) (Lepidoptera: Geometridae) and recent records from Poland - Adam Malkiewicz, Łukasz Matuszewski, Filip Paluch
 17. Vol. 29: (online 017): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, August 13, 2021 - Ptiliolum marginatum (Aube, 1850) (Coleoptera: Ptiliidae) – gatunek nowy dla Polski z Białowieskiego Parku Narodowego - Grzegorz Hebda, Henryk Szołtys, Miłosz A. Mazur, Marta Maziarz
 18. Vol. 29: (online 018): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, August 13, 2021 - Nowe stanowiska Ontholestes haroldi (Eppelsheim) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) - Paweł Jałoszyński, Marek Wanat
 19. Vol. 29: (online 019): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, August 13, 2021 - Nowe stanowiska Ptilium modestum Wańkowicz w Polsce (Coleoptera: Ptiliidae) - Paweł Jałoszyński, Marek Wanat
 20. Vol. 29: (online 020): 1–9 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 6, 2021 - Six species of eupelmid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eupelmidae) new to Poland and new records of another two species - Bogdan Wiśniowski, Agata Jirak-Leszczyńska
 21. Vol. 29: (online 021): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 6, 2021 - Steffanolampus salicetum (Steffan) (Hymenoptera: Chalcidoidea, Perilampidae) new to the Polish fauna - Bogdan Wiśniowski, Tomasz Olbrycht
 22. Vol. 29: (online 022): 1–14 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 13, 2021 - Rozmieszczenie gryziela stepowego (Atypus muralis Bertkau, 1890) na terenie województwa lubelskiego - Robert Rozwałka, Piotr Chmielewski
 23. Vol. 29: (online 023): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 29, 2021 - Smukwowate (Scoliidae), podwijkowate (Tiphiidae), żronkowate (Mutillidae), wdzieraczkowate (Myrmosidae) i wysmugowate (Sapygidae) (Hymenoptera: Aculeata) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) - Jacek Wendzonka, Przemysław Żurawlew
 24. Vol. 29: (online 024): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 29, 2021 - Acontia candefacta (Hübner, /1831/) (Lepidoptera: Noctuidae) – nowy dla fauny Polski gatunek motyla - Marek Hołowiński, Krzysztof Mazur
 25. Vol. 29: (online 025): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 29, 2021 - Rozmieszczenie Ibalia jakowlewi Jacobson, 1899 (Hymenoptera: Ibaliidae) w Polsce z nowymi stanowiskami gatunku - Jacek Hilszczański, Jan Tatur-Dytkowski
 26. Vol. 29: (online 026): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 29, 2021 - Elachista elsaella Traugott -Olsen, 1988 (Lepidoptera: Elachistidae), gatunek nowy dla fauny Polski - Adam Klasiński
 27. Vol. 29: (online 027): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 19, 2021 - Pierwsze stwierdzenie niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) w środkowej Polsce - Mirosław Gromek, Łukasz Skalski, Marcin Sielezniew, Tomasz Jaworski
 28. Vol. 29: (online 028): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 19, 2021 - Nowe stanowisko Paracymus aeneus (Germar, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce - Czesław Greń, Oleg Aleksandrowicz, Krzysztof Lubecki
 29. Vol. 29: (online 029): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 7, 2021 - Nowe dane o Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) (Noctuidae: Aediinae) w Polsce - Jarosław Bury, Krzysztof Mazur
 30. Vol. 29: (online 030): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 7, 2021 - Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) (Lepidoptera: Cosmopterigidae) w Polsce - Wojciech Guzik, Marek Hołowiński
 31. Vol. 29: (online 031): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 7, 2021 - Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. II - Adam Larysz, Henryk Brzezina, Janusz Grzywocz, Jacek Maroń
 32. Vol. 29: (online 032): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 7, 2021 - Nowe stanowisko Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) na polskim wybrzeżu - Janusz Grzywocz, Karolina Skorb
 33. Vol. 29: (online 033): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 27, 2021 - Występowanie Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843) i Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1854 w okolicach Torunia (Lepidoptera: Carposinidae, Tortricidae) - Jarosław Buszko, Mirosława Ceynowa-Giełdon

 

2020

 1. Vol. 28: (online 001): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Nowe stwierdzenia Carabus variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w Obszarze Natura 2000 Beskid Śląski - Tomasz Jonderko, Monika Pietraszko, Marek Śniegoń, Agata Starzecka
 2. Vol. 28: (online 002): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Dwa przypadki zawleczeń Callidiellum villosulum (Fairmaire, 1900) (Coleoptera: Cerambycidae) do kontynentalnej Europy - Jacek Kurzawa, Sebastian Stępień, Monika Bobrek, Rafał Bobrek
 3. Vol. 28: (online 003): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na terenie Zabrza (Górny Śląsk) - Miłosz Obrzut, Bartosz Ogłaza, Artur Taszakowski
 4. Vol. 28: (online 004): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Potwierdzenie występowania wielbłądki Puncha ratzeburgi (Brauer, 1876) w Sudetach - Roland Dobosz, Adam Malkiewicz
 5. Vol. 28: (online 005): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Nowe stanowiska rzadkich gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżyny Małopolskiej - Lech Borowiec, Artur Waleński
 6. Vol. 28: (online 006): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Nowe stanowiska pokątnika złowieszczka Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae, Tenebrioninae, Blaptini) w Polsce - Marcin Kadej, Jacek Doniec, Adrian Smolis, Michał Kukla, Henryk Szołtys, Roland Dobosz
 7. Vol. 28: (online 007): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 25, 2020 - Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 (Coleoptera: Throscidae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski - Krzysztof Zając, Adrian Smolis, Marcin Kadej
 8. Vol. 28: (online 008): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, March 26, 2020 - Materiały do znajomości osowatych (Hymenoptera: Vespidae) występujących na łąkach zmiennowilgotnych Wyżyny Małopolskiej i Gór Świętokrzyskich - Joanna Posłowska, Waldemar Żyła
 9. Vol. 28: (online 009): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 20, 2020 - Uwagi o rozmieszczeniu Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837) (Araneae: Salticidae) w Polsce - Robert Rozwałka, Marcin Kadej, Małgorzata Sykała
 10. Vol. 28: (online 010): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 20, 2020 - Osowate (Hymenoptera: Vespidae) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) - Waldemar Żyła, Przemysław Żurawlew, Jacek Wendzonka
 11. Vol. 28: (online 011): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 27, 2020 - Nowe dla Polski gatunki Chrysocharis Förster (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) - Paweł Jałoszyński
 12. Vol. 28: (online 012): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 27, 2020 - Elasmus rufiventris Ferrière (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae), gatunek nowy dla fauny Polski - Paweł Jałoszyński
 13. Vol. 28: (online 013): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 27, 2020 - Eupelmus messene Walker (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eupelmidae) nowy dla Polski - Paweł Jałoszyński
 14. Vol. 28: (online 014): 1–9 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 27, 2020 - Materiały do znajomości wysysowatych Polski (Hemiptera: Heteroptera, Rhopalidae) - Bartosz Ogłaza, Grzegorz Gierlasiński, Artur Taszakowski
 15. Vol. 28: (online 015): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, April 27, 2020 - Nowe stanowisko Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) (Araneae: Dysderidae) w Beskidzie Zachodnim - Grzegorz Gierlasiński
 16. Vol. 28: (online 016): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 11, 2020 - Agriotes proximus Schwarz, 1891 (Coleoptera: Elateridae, Elaterinae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski - Andrzej Lasoń
 17. Vol. 28: (online 017): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 11, 2020 - Trzy gatunki galasówek (Hymenoptera: Cynipidae) nowe dla fauny Polski - Bogdan Wiśniowski, Jakub Baran
 18. Vol. 28: (online 018): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, May 18, 2020 - Four species of the genus Gasteruption Latreille new to Poland, with updated checklist of Polish species (Hymenoptera, Evanioidea: Gasteruptiidae) - Bogdan Wiśniowski
 19. Vol. 28: (online 019): 1–10 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, June 01, 2020 - Otiorhynchus pseudonothus Apfelbeck, 1897 – nowy gatunek chrząszcza w Polsce oraz pierwsze stwierdzenie Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) w Beskidzie Zachodnim. Uwagi dotyczące odróżniania gatunków - Grzegorz Jarosiewicz, Paweł Nejfeld
 20. Vol. 28: (online 020): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, July 14, 2020 - Magdalis rufa Germar, 1823 (Coleoptera: Curculionidae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski - Roman Królik, Jerzy Szypuła
 21. Vol. 28: (online 021): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, August 11, 2020 - Nowe stanowiska Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce - Janusz Grzywocz, Adam Larysz, Rafał Ruta, Waldemar Żyła
 22. Vol. 28: (online 022): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, August 17, 2020 - Borealne elementy w faunie motyli (Lepidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego - Jarosław Buszko, Anna Krzysztofiak, Ewa Jurkiewicz
 23. Vol. 28: (online 023): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 3, 2020 - Nowe stwierdzenia Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce - Michał Michlewicz
 24. Vol. 28: (online 024): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, September 28, 2020 - Crossocerus (Cuphopterus) subulatus (Dahlbom, 1845) (Hymenoptera: Crabronidae) – nowy gatunek grzebacza w faunie Polski - Waldemar Żyła, Tomasz Huflejt
 25. Vol. 28: (online 025): 1–4 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, October 2, 2020 - Pierwsze stwierdzenie Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku - Janusz Grzywocz, Adam Larysz
 26. Vol. 28: (online 026): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 4, 2020 - Mompha confusella Koster & Sinev, 1996 (Lepidoptera: Mompidae) – nowy gatunek motyla dla fauny Polski - Adam Larysz, Marek Hołowiński
 27. Vol. 28: (online 027): 1–6 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 17, 2020 - Baranowskiella ehnstromi Sörenss on, 1997 (Coleoptera: Ptiliidae), nowy gatunek chrząszcza w Polsce - Janusz Grzywocz, Roland Dobosz
 28. Vol. 28: (online 028): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 14, 2020 - Pyralis cardinalis Kaila, Huemer, Mutanen, Tyllinen & Wikström, 2020 (Lepidoptera: Pyralidae) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) - Adam Larysz
 29. Vol. 28: (online 029): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 14, 2020 - Phyllonorycter trifoliella (Gerasimov, 1933) (Lepidoptera: Gracillariidae) – gatunek nowy dla fauny Polski - Jarosław Buszko, Anna Krzysztofiak
 30. Vol. 28: (online 030): 1–7 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 30, 2020 - Phasia aurigera (Egger, 1860) (Diptera: Tachinidae) – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt stwierdzony w Ojcowskim Parku Narodowym - Andrzej Palaczyk

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 1. Vol. 22 (online 001): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 03, 2014 - Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku - Lech Karpiński, Wojciech T. Szczepański
 2. Vol. 22 (online 002): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 03, 2014 - Nowe stanowisko Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) na Górnym Śląsku - Lech Karpiński, Wojciech T. Szczepański
 3. Vol. 22 (online 003): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 03, 2014 - Nowe stanowisko Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) (Coleoptera: Ptinidae) w Polsce - Artur Taszakowski, Lech Karpiński, Wojciech T. Szczepański
 4. Vol. 22 (online 004): 1–2 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 03, 2014 - Nowe stanowiska Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce - Artur Taszakowski, Wojciech T. Szczepański, Bartosz Baran, Miłosz Morawski
 5. Vol. 22 (online 005): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 03, 2014 - Pierwsze stanowisko Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) na Pobrzeżu Bałtyku - Roland Dobosz, Jan K. Kowalczyk
 6. Vol. 22 (online 006): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 25, 2014 - Argynnis laodice (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Nymphalidae) na Górnym Śląsku - Tadeusz Bziuk, Janusz Grzywocz
 7. Vol. 22 (online 007): 1 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, November 25, 2014 - Nowe stanowiska Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) w południowej Polsce na terenie województwa opolskiego - Karol Klimek
 8. Vol. 22 (online 008): 1–3 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Mallosia (Semnosia) galinae Danilevsky, 1990 (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy gatunek dla fauny Gruzji odnaleziony na nowej roślinie żywicielskiej - Adam Woźniak, Lech Kruszelnicki, Dariusz Hofmański, Marcin Walczak
 9. Vol. 22 (online 009): 1–18 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera - Henryk Szołtys, Janusz Grzywocz
 10. Vol. 22 (online 010): 1–8 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Nowe dane o Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cleridae) w południowej Polsce - Jarosław Bury, Jacek Mazepa
 11. Vol. 22 (online 011): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Dane o występowaniu Phytoecia (Helladia) humeralis (Waltl, 1838) (Coleoptera: Cerambycidae) w Gruzji - Jarosław Bury, Jacek Mazepa
 12. Vol. 22 (online 012): 1–5 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski - Adam Larysz
 13. Vol. 22 (online 013): 1–12 ISSN 1230-7777, ISSN 2353-1703 (online) Bytom, December 19, 2014 - Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Agyrtidae i Silphidae (Staphylinoidea) - Henryk Szołtys, Czesław Greń, Janusz Grzywocz, Roman Królik

 

2013

2012

2011

2010

 

2009

 1. Vol. 17, 2009: 19-23 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Ekspansja Noctua interjecta Hübner, /1803/(Lepidoptera: Noctuidae)w południowo-zachodniej Polsce w latach 2001-2009 - Tomasz Blaik, Adam Malkiewicz, Xavier Dobrzański
 2. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 - Doniesienia (Short notes) Nowe stanowiska Camponotus vagus (Scopoli, 1763) (Formicidae) na Nizinie Sandomierskiej - Przemysław Zięba, Maciej Chorągwicki
 3. Vol. 17, 2009: 25-33 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk - Łukasz Depa
 4. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 Doniesienia (Short notes) Nowe stanowiska Leptinus testaceus Müller, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) w Polsce - Henryk Szołtys
 5. Vol. 17, 2009: 41-52 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Chrząszcze wodne (Coleoptera: Dytiscidae, Haliplidae, Hydrophilidae, Elmidae) obszaru źródliskowego Wisły w rezerwacie przyrody „Barania Góra” (Beskid Śląski) - Czesław Greń
 6. Vol. 17, 2009: 35-39 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Koszówki (Lepidoptera: Psychidae) południowo-wschodniej Polski - Kamil Mazur
 7. Vol. 17, 2009: 53-76 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Chrząszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - Czesław Greń
 8. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 - Doniesienia (Short notes) - Selenia lunularia (Hübner, 1788) w Bieszczadach (Lepidoptera: Geometridae) - Adam Larysz
 9. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 - Selenia lunularia (Hübner, 1788) w Bieszczadach (Lepidoptera: Geometridae) - Adam Larysz, Czesław Greń, Mirosław Wąsiński
 10. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 - Selenia lunularia (Hübner, 1788) w Bieszczadach (Lepidoptera: Geometridae) - Adam Larysz
 11. Acta ent. siles. 17, 2009 Bytom, November 30, 2009 - Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) na Śląsku (Lepidoptera: Geometridae) - Henryk Brzezina
 12. Vol. 17, 2009: 11-18 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Nowe dane o występowaniu przedstawicieli rodzaju Sceliphron Klug, 1801 (Hymenoptera, Sphecidae) na terenie Polski - Jarosław Bury, Damian Sudoł, Przemysław Zięba, Waldemar Żyła
 13. Vol. 17, 2009: 5-10 ISSN 1230-7777 Bytom, November 30, 2009 - Inkluzje w żywicach kopalnych i współczesnych (aspekt tafonomiczny i paleontologiczny) - Vladimir V. Zherikhin, Irina D. Sukatsheva, Róża Kulicka

 

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 

2001

Acta Entomologica Silesiana, vol. 7-8

Acta Entomologica Silesiana, vol. 7-8

 1. Vol. 7-8, 1999-2000 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - SPIS TREŚCI — CONTENTS
 2. Vol. 7-8, 1999-2000: 5-9 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Distribution of Synansphecia triannuliformis (FREYER, 1845) and S. muscaeformis (Esper, 1783) in Poland (Lepidoptera: Sesiidae) - Marek Bąkowki
 3. Vol. 7-8, 1999-2000: 11-13 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Nowe stanowiska przezierników w Polsce (Lepidoptera: Sesiidae) - Marek Bąkowski, Zygmunt Śliwiński
 4. Vol. 7-8. 1999-2000: 15-18 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Meszki dorzeczy potoków Mała Wisła i Kysuca (Diptera, Simuliidae) - Ewa Bokłak, Jozef Halgos, Viera Sepesova, Andrzej Czylok
 5. Vol. 7-8, 1999-2000: 19-25 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Modifications in the mouth parts structure in selected species of Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) Jolanta Brożek, Aleksander Herczek
 6. Vol. 7-8, 1999-2000: 31-42 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Sezonowa dynamika pojawu wybranych gatunków ochotkowatych z plemienia Tanytarsini Pojezierza Kaszubskiego (Diptera: Chironomidae) - Wojciech Giłka
 7. Vol. 7-8, 1999-2000: 27-30 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - A rare colour form of Ommatidiotus dissimilis (FALLEN, 1806) in Poland (Hemiptera, Fulgoromorpha: Caliscelidae) - Cezary Gębicki, Jacek Szwedo
 8. Vol. 7-8, 1999-2000: 43-48 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Interesujące gatunki chrząszczy stwierdzone w masywie Babiej Góry, Beskid Zachodni (Coleóptera) - Daniel Kubisz, Stanisław Szafraniec
 9. Vol. 7-8, 1999-2000: 49-68 ISSN 1230-7777 Bytom December 31, 2001 - Przylżeńce wybranych zbiorowisk roślinnych okolic Olsztyna koło Częstochowy (Thysanoptera) - Marek Pokuta
 10. Acta ent. siles. 7-8, 1999-2000 Bytom December 31, 2001 - Nowe stanowiska Ledra aurita (L in n a e u s , 1758) w południowej Polsce (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae)
 11. Acta ent. siles. 7-8, 1999-2000 Bytom December 31, 2001 - 43 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 4-6 września 1998 r.
 12. Acta ent. siles. 7-8, 1999-2000 Bytom December 31, 2001 - OMÓWIENIA Reviews - Janusz Nowacki, Marek Hołowiński 1999. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. Wiad. ent. 18, Supl. 1: 1-60.
 13. STATUT Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego uchwalony przez Nadzwycząjne III Walne Zebranie Członków w dniu 12 września 1997 r.

 

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992