Strona główna

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (Wydawnictwo)

 

Początki współczesnego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu sięgają 1910 roku. Od pierwszych lat swej działalności,
a szczególnie intensywnie od schyłku lat dwudziestych XX wieku, muzeum prowadziło działalność wydawniczą, związaną
z publikowaniem zarówno serii wydawniczych (Beuthener Geschichts- und Museumsvereins), jak i wydawnictw książkowych.  Z początkiem lat sześćdziesiątych rozpoczęto wydawanie kilku czasopism, związanych z profilem placówki,  z serii Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu:  Archeologia, Etnografia, Historia, Przyroda i Sztuka. W latach dziewięćdziesiątych powstało kolejne czasopismo przyrodnicze tej serii – „Entomologia” oraz odrębna seria monograficznych wydawnictw przyrodniczych „Monographs of the Upper Silesian Museum”. Obecnie Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest wydawcą lub współwydawcą pięciu czasopism i serii wydawniczych z zakresu nauk biologicznych, w tym jednej serii publikującej monografie oraz dwóch kolejnych z dziedziny nauk humanistycznych. Muzeum Górnośląskie jest również wydawcą czy współwydawcą licznych opracowań książkowych i monograficznych z zakresu nauk humanistycznych, zgodnych z profilem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Program antyplagiatowy

W związku z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu podobnie jak wszystkie uczelnie i inne instytucje naukowe w Polsce korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) celem weryfikacji antyplagiatowej tekstów przedkładanych w wydawnictwie muzeum.
W wydawnictwach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu ze względu na dbałość o poziom naukowy czasopism, monografii
i książek, podobnie jak w innych renomowanych wydawnictwach naukowych,  poddaje przesłany przez autora artykuł procesowi sprawdzania go w systemie antyplagiatowym. Obok recenzji jest to czynność niezbędna, bowiem artykuły naukowe muszą być unikatowe i wprowadzać nowe wartości do świata nauki.

Etyka publikacji

Redakcja czasopism i wydawnictw Muzeum Górnośląskiego przyjęła i podtrzymuje standardy etyki publikacji, które są zgodne z wytycznymi COPE (COPE – Komisja ds. Etyki Publikacji). Czytaj dalej>>>